Apoštolát modlitby

Apoštolát modlitby

CELOSVĚTOVÁ SÍŤ MODLITBY S PAPEŽEM

Únor 2023

Naléhavý úmysl papeže Františka: Modleme se za ukrajinské i ruské matky, které ve válce ztratily své děti.

Papež František vyzývá, abychom nezapomínali. Nezapomínejme! Když zbraně mlčí, je to vždy dobrý den. A vždycky je špatný den, když zbraně mohou mlčet, ale nemlčí. Ve válce o Evropu a o nový světový řád, která se už více než deset měsíců vede na Ukrajině, byl den, který je pro pravoslavné Štědrým dnem a pro zbytek křesťanstva Zjevením Páně, dnem velmi špatným, smutným a nelítostným ještě více než jiné dny tohoto masakru, slovy papeže Františka, „šíleným a svatokrádežným“. Na Ukrajině i přes jednostranné příměří vyhlášené Moskvou ruská armáda provedla devět raketových útoků, tři letecké údery a čtyřicet raketových útoků zaměřených na civilní infrastrukturu. Když někdo promění křehkou příležitost k příměří, musí být soud přísný. Stejně důrazné musí být odmítnutí politické a válečnické logiky a pokřivené morálky, která brání zastavení vraždění. „Nezapomínejme na naše ukrajinské bratry a sestry! Tolik trpí válkou! Tyto Vánoce ve válce, bez světla, bez tepla, tolik trpí! Nezapomínejme na ně, prosím. Když dnes vidím Pannu Marii, jak nese dítě v jesličkách a kojí ho, myslím na matky obětí války, na vojáky, kteří padli v této válce na Ukrajině. Ukrajinské a ruské matky přišly o své děti. To je cena za válku. Modleme se za matky, které ztratily své syny vojáky, a to jak ukrajinské, tak ruské.“ A proč o nich papež mluví? Nemají mluvčí a neukážou nám je v televizi ani ve videích vysílaných na digitálních komunikačních kanálech. Ale ony zde budou i nadále se svojí bolestí. Ony nesou dopady násilí a války. Víme, že se k matkám obraceli i jiní. Nestyděli se zinscenovat mediální frašku a vkládat matkám do úst jiná slova: Pomstěte vrahy našich synů. Papež nás vede jiným směrem. Musíme vědět, že i v tak velké bolesti dozrává myšlenka zřeknutí se nenávisti. Navíc: v modlitbě se rodí myšlenky za ukončení války. Kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie, již v loňském roce ve svém dopise bratrsky žádá Kyrilla, patriarchu moskevského a celé Rusi, aby naléhavě vyzval ruské úřady k okamžitému zastavení nepřátelských akcí proti ukrajinskému lidu a projevil dobrou vůli hledat diplomatické řešení konfliktu založené na dialogu, zdravém rozumu a respektování mezinárodního práva a zároveň umožnil bezpečné humanitární koridory a neomezený přístup k humanitární pomoci. Zodpovědnost pastýřů za Boží lid je velká. Ničím nelze ničím ospravedlnit utrpení a bolest matek, které ztrácí své děti.

Papežův úmysl: Za farní společenství. Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Je vůbec možné ideální farní společenství? „Dva lidé, tři názory.“ Změnit náhled nebo zříci se svého stanoviska je pro mnohé až nemožné. Středem společenství však nejsem „já“, ale Ježíš, který mě hledá. Když bude středobodem našich farností on, budou zrát do plnosti jeho života v otevřenosti také vůči druhým. „Prosme o milost, abychom prožívali přátelský vztah k Pánu, jako když přítel hovoří s přítelem. Znal jsem jednoho starého řeholníka. Pokaždé, když mohl, chodíval do kaple, podíval se na oltář a řekl: Ahoj! protože si s Ježíšem byli blízcí. Takový vztah bychom měli mít v modlitbě: blízkost k Ježíši. Tuto milost si máme vyprošovat pro sebe i pro druhé, abychom tak v Ježíši spatřovali svého největšího a nejvěrnějšího Přítele. Ježíš zůstává u dveří našeho srdce. Pozdravujme Pána srdcem, modlitbou citovou a blízkou, kterou netvoří mnoho slov, nýbrž dobrá díla a gesta.“ (papež František)

Národní úmysl: Za kontinentální synodální setkání. Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

Měřítkem synodality je naše vnímání eucharistie. Zde se stává hledání společného kráčení k dovršení viditelné, hmatatelné a zakusitelné. Budeme-li se dívat na Kristovu přítomnost mezi námi, stane-li se pro nás životně důležitá, žádoucí a vše utvářející, objevíme synodální proces všedního dne. Jen zde najdeme zdroj lásky, která překonává všechny rozdíly: Kristus je mezi vámi jako ten, kdo slouží! Stůjme s ním, na jeho místě ve službě druhým. On je ten, který dává všemu jas a lesk jako Láska! V tomto „malém“ objevujeme „jediné potřebné“!