Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN
od 22.5. do 29.5.2022 - 21. týden

neděle 22.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za parafian
09:00 Za prvokomunikanty
11:00 Za dzieci pierwszokomunijne
17:30 Za + Aloise Stenchláka, za duše v očistci
a o zdraví pro celou rodinu
pondělí 23.5. pondělí 6. velikonočního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za živé a ++ rodiny Stalmach, Šařec, Pollak, Maryniok, Balcar, Ruchlewicz,
za + Josefa Hanuska a duše v očistci
úterý 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za ++ rodiče z rodiny Podešvových
a Lipowských a za duše v očistci
17:30 Za + Radomíra Pipreka, za + Annę
Piprekową, za żywą rodzinę i za dusze
w czyśćcu
středa 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za manželé Niemczykovy, Latkovy,
Kunzovy, Brandýsovy
a za nenarozené děti
17:30 Za wszystkie zmarłe dzieci
čtvrtek 26.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 O radość życia wiecznego dla + ojca
Rudolfa Putzlachera, jego ++ rodziców
i ++ rodzeństwo
17:30 Za živé a ++ z rodiny Kawuloků,
Nikodemů, Laniků a Glaců
pátek 27.5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 O dar wiary dla rodziny
i o błogosławieństwo Boże
17:30 Poděkování za 44 let společného života
s prosbou o požehnání a dary Ducha sv.
do dalších let
sobota 28.5. sobota 6. velikonočního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + Marii Morcinkovou
17:30 Za živou a +  rodinu Mifkovou a Brannych
neděle 29.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za ++rodiče Koutné, sourozence a děti,
a o požehnání a Boží ochranu pro celou
živou rodinu.
09:00 Za farníky
10:30 Za + Jerzego Gąsiora, za jego ++ rodziców i rodzinę z obu ston
17:30 Msza świeta dziękczynna za solenizantów
Krystynę, Magdalenkę i Jarka z prośbą
o dary Ducha Šwiętego

Ohlášky Římskokatolické farnosti Český Těšín

Neděle 22.5. 2022                                       6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                                                        Sbírka na opravu kostela

Pořad bohoslužeb:                                      Farní kostel: 7:30 a 11:00 polsky 9:00 a 17:30 česky

  1. sv. přijímání 9:00 - česky a 11:00 - polsky

Filiálky:

Svibice

7:30 hod.

česky

Horní Žukov

7:30 hod.

polsky

Mosty

9:00 hod.

česky

Zpupná Lhota

9:00 hod.

česky

 

 

 

Koňákov

10:30 hod.

polsky

  1. týden velikonoční:

Úterý:

připomínka den modliteb za církev v Číně

Středa:

sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

Čtvrtek

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Pátek:

sv. Augustina z Canterbury, biskupa; začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Sv.

  • Od pondělí 23.5. zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách intence do farního kostela NSPJ na II. pololetí roku 2022. První dva týdny se zapisuje pouze v kanceláři, pak bude možnost rezervace mše svaté přes internet.
  • Seniory, srdečně zveme na diecézní setkání seniorů v Ostravě v úterý 24.5.2022. Informace na nástěnce.
  • Pouť ve Zpupné Lhotě bude v neděli 29.5. 2022, sbírka bude věnovaná na splacení provedených oprav. Srdečné P. Bůh zaplať, těm, kteří pomáhali při opravách a také za vaše příspěvky.
  • Sbírka, na pomoc pronásledovaným křesťanům činila 57.425,- Kč, na podporu dětí z Ukrajiny v pokladničce 10.022,- Kč. Všem dobrodincům srdečné P. Bůh zaplať.
  • Májové pobožnosti jsou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv., na filiálkách je vedou akolyté v 17:00 hod. - tento týden polsky
    Pondělí: Žukov Úterý: Zp. Lhota a Mosty   Středa: Svibice    Pátek: Koňákov
  • Svátost smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 před večerní mši sv. od 16:45

 Neděle 29.5. 2022                                7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 Pořad bohoslužeb:                                        Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

 Filiálky:

Svibice

7:30 hod.

polsky

Horní Žukov

7:30 hod.

česky

Mosty

9:00 hod.

česky

Zpupná Lhota – pouť

9:00 hod.

polsky

 

 

 

Koňákov

10:30 hod.

česky