Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN
od 5.12. do 12.12.2021 - 49. týden

neděle 5.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za + Henrykę Onderek w 9. rocznicę śmierci,
za jej ++ rodziców i rodzeństwo
09:00 Za + Marii Gřegořovou, s prosbou o dar zdraví
pro syna a dceru a o Boží milosrdentsví
pro živou rodinu
10:30 Za + rodziców, za + męża, za + małżonków Haników
12:00 Adorace
16:45 Hodinky NPM s požehnáním
17:30 Za farníky
pondělí 6.12. nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + manžela Janusze Kapiase, jeho + dceru Beatu a ++ rodiče
14:30 Pohřeb + Markéta Brachaczková (*1935)
úterý 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + Tadeáše Pszczółku, za ++ rodiče
za za živou a + rodinu
17:30 Za + Szczepana Marynioka z prośbą o miłosierdzie
dla jego duszy. Za żywą i + rodzinę Stalmach, Šařec, Pollak, Maryniok, Balcar, Ruchlewicz i dusze w czyśćcu cierpiące
středa 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Na úmysl Společnosti sester Ježíšových
17:30 Na podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla wnuczki Dominiki
čtvrtek 9.12. Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Do Ducha Świętego o nowe powołania kapłańskie
i zakonne
17:30 Za + Norberta Skudřika, jeho + sestru Kristýnu
a ++ rodiče
pátek 10.12. Panny Marie Loretánské
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za ++ Marię i Pawła Gembalów
16:00 Svátost smíření
17:30 Za živou a ++ rodinu Krzyžankovou, Biedrawovou,
Śmiejovou, Cahovou a Waloszkovou s prosbou
o Boží požehnání a potřebné milosti
sobota 11.12. Sv. Damasa I., papeže
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + męża Emila oraz za żyjących z rodziny Kolber
17:30 Za + Josefa Kunze u příležitosti jeho nedožitých
58. narozenin
neděle 12.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bukovec 14:45 Modlitba za + o. Adama Ruckého (1. výročí úmrtí)
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Na poděkování za 70 let života s prosbou
o šťastnou hodinu smrti
09:00 Za + Stanislava Jasinského a jeho + syna Kamila
10:30 Za + Jana Trombika i ++ rodziców
16:45 Hodinky NPM s požehnáním
17:30 Za parafian

Ohlášky Římskokatolické farnosti Český Těšín 

 

Neděle 5.12. 2021      2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Sbírka na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

POŘAD BOHOSLUŽEB:        Farní kostel:  7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky 

Neděle po 1. pátku - celodenní adorace, v 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření. 

Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře 

 

Filiálky: 

Svibice 

7:30 hod. 

česky 

Horní Žukov 

7:30 hod. 

polsky 

Mosty 

9:00 hod. 

česky 

Zpupná Lhota 

9:00 hod. 

česky 

 

 

 

Koňákov 

10:30 hod. 

polsky 

 

2. týden adventní:

Pondělí: 

sv. Mikuláše, biskupa 

 

 

Úterý: 

památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

 

 

Středa: 

Slavnost PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU  

 

 

Čtvrtek: 

Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 

 

 

Pátek: 

Panny Marie Loretánské, 16:00-17:00 adorace s příležitostí ke sv. smíření 

 

 

Sobota: 

Sv. Damasa I., papeže 

 

 

 • Intence na I. pololetí roku 2022. se zapisují v kanceláři v úředních hodinách, nebo on-line přes web. 
 • Charita Český Těšín hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku. Bližší informace ve vývěsce a na webu. 
 • Připomínáme, že první příprava dětí k 1. svatému přijímání se uskuteční v sobotu 11. prosince 
 • Na třetí adventní neděli bude možné finančně podpořit organizaci Mary´s Meals zajišťující jídlo dětem do škol v chudých oblastech světa, a sice darem do kasiček za výrobky, které budou nachystány před kostelem. Přispět bude možné také po mši sv. ve Svibici, Zpupné Lhotě a Koňakově. Bližší info na nástěnce. 
 • V neděli 12. prosince uplyne rok od úmrtí o. Adama Ruckého. Kdo byste chtěli můžete se tento den připojit ke společné modlitbě u hrobu v Bukovci ve 14:45 hod. 
 • V pondělí 13.12. v 18:00 hod. bude v kostele modlitba se zpěvy Taizé. 
 • V souladu s výzvou papeže Františka ke  Světovému dni chudých se na Vás obracíme s prosbou o  pomoc při desátém ročníku předvánoční sbírky trvanlivých potravin pro sociálně potřebné rodiny s dětmi. Trvanlivé potraviny můžete nosit do koše v zadní části kostela. Setkání sociálně potřebných rodin bude v sobotu 18.12. v našem kostele. Další informace ve vývěsce 
 • Je 1. neděle po prvním pátku - odpolední adorace: 
  od 12:00 - Sekulární františkánský řád, 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,  
  16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II. 
 • Svátost smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40 
                                                      před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele. 
 • Platná opatření: při vstupu do kostela si desinfikovat ruce, dodržovat odstupy 1,5m (mimo členy jedné domácnost), povinnost mít ústa a nos zakrytý respirátorem 
 • Z hygienických důvodů je žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku, Kdo přesto přijímáte do úst, děkujeme, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen. 

 

Neděle 12.12. 2021            3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB: Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky 

V 11:45 křty polsky 

V 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření 

Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře 

Filiálky: 

Svibice  

7:30 hod.  

polsky 

Horní Žukov 

7:30 hod. 

česky 

Mosty 

9:00 hod. 

česky 

Zpupná Lhota 

9:00 hod. 

polsky 

 

 

 

Koňákov 

10:30 hod. 

česky