Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN
od 25.2. do 3.3.2024 - 09. týden

neděle 25.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za ++ Helenę i Aloizego Chlebusa,
za + rodzinę Sołczyk i za żywą i + rodzinę
09:00 Za ++ rodiče Viktora a Antonii Glacovy,
za živou rodinu z obou stran a za + Anežku
Petrošovou a za živou rodinu a šťastný průběh operace pro dceru
10:30 Na podziękowanie za dar życia męża Franciszka
Franka z ptośbą o łaskę nieba dla niego,
oraz szwagrów Mieczysława, Tadeusza
i wszystkich ++ w rodzinie
17:30 Za farníky
pondělí 26.2. pondělí 2. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:30 Za + Bronislavu Kuchejdovou a duše v očistci
úterý 27.2. úterý 2. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Nebude mše svatá
17:30 Za + męża w szóstą rocznicę śmierci, za zmarłych rodziców z obu stron, do Opatrzności Bożej za żyjące rodziny.
středa 28.2. středa 2. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Nebude mše svatá
17:30 Za + Karolínu Polákovou
čtvrtek 29.2. čtvrtek 2. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za żyjących i ++ członków Różańca Świętego
17:30 Za + Stanislava Sikoru a jeho + rodiče
pátek 1.3. pátek 2. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 W intencji Straży Honorowej NSPJ
17:30 Za ++ Alžbětu a Josefa Stiborových a živou a + rodiče a příbuzné z rodin Stiborových, Bednářových a Jelinkových
sobota 2.3. sobota 2. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 W intencji członków Fatimskiego Apostolatu
na wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 Za ++ z rodiny Malcharovy a Kaločovy, a za živé a ++ z rodiny Novákovy a Nerudovy
neděle 3.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za farníky
09:00 Za ++ Helenu Frankovou, syny a snachu,
a za živou rodinu
10:30 Za żywych i ++ członków rodzin Kawulok,
Nikodém, Lanik i Glac
17:30 Za + Boleslava Slováčka, za ++ rodziców
Annę i Jana Slováčków, oraz za żywą i + rodzinę
Slováčkową

Ohlášky Římskokatolické farnosti Český Těšín

Neděle 25.2. 2024                                                                           2. NEDĚLE POSTNÍ

                                                                                    Sbírka „Haléř svatého Petra“

Pořad bohoslužeb:                                      Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky  9:00 a 17:30 česky

11:30 Lamentace, 16:30 Křížová cesta - česky

 Filiálky:

Svibice

7:30 hod.

nebude

Horní Žukov

7:30 hod.

česky

Mosty   

9:00 hod.

nebude

Zpupná Lhota  

9:00 hod.

česky

 

 

 

Koňákov

10:30 hod.

česky

 

Pondělí:

Mše svatá ráno v 6:30

 

 

Úterý:

Nebude ranní mše svatá

 

 

Středa:

Nebude ranní mše svatá , 16:45 křížová cesta-polsky

 

 

Pátek:

1. pátek, 16-16:45 adorace a sv. smíření, 16:45 křížová cesta, 18:30 adorace mládeže

 

 

 • Přípomínáme snoubencům, že začíná společná příprava na manželství. Sraz je v úterý v 17:00 hod. v sálce pod farou. Pokud by se chtěl ještě přidat někdo, kdo ještě třeba nemá stanoven termín svatby. tak je možnost.
 • Sbírka na opravy kostela z 11.2. 2024 činila 241,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať.
 • Prosím všechny zaměstnance a ty, kteří pravidelně pomáhají nebo slouží ve všech našich kostelích, kaplích nebo na faře, aby přišli na povinné školení BOZP v pondělí 26.2. v 16:00 hod na faru. Děkuji
 • Děti, mládež a dospělí jsou zváni k postní aktivitě s názvem PUTOVÁNÍ POSTNÍ DOBOU. Nástěnku s kartičkami s úkoly na každý postní týden najdete u oltáře Panny Marie.
 • Zveme všechny farníky na farní postní duchovní obnovu, která se uskuteční sobotu 9. března ve farním kostele. Duchovní obnovu povede o. Vladimír Záleský, farář farnosti Brno.Bystrc. Zájemci o sobotní oběd musí být registrováni do 6.3. Bližší informace na nástěnce a stránkách farnosti,
 • Společenství Čestné Stráže NSPJ zve ve čtvrtek před 1. pátkem v měsíci 29. února 2024 na setkání do sálky pod faru v 16,00 hod a po večerní mši svaté na společnou adoraci v kostele.
 • Společenství Fatimského apoštolátu zve ke společnému prožití 1.soboty 2.3. 2024. od 6,05 hod v kostele. Bude růženec, mše svatá a rozjímání.
 • Mládež srdečně zve na postní adoraci v pátek 1. 3. po večerní mši svaté.
 • Maštip zve všechny děti a mládež od šesti let do deváté třídy na postní rekolekce, které budou probíhat v sobotu 2. března.  (Společně s Otcem Janem Wojnarem budeme putovat po stopách Svatého Šarbela). Podrobné informace naleznete na plakátku. Přihlášky odevzdejte nejpozději dnes.
 • Křížové cesty ve Zpupné Lhotě jsou v úterky v 17:00hod., ve Svibici ve středu v 16:00 hod.
 • V neděli 3.3. je celodenní adorace:
  od 12:00 - Sekulární františkánský řád, 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, 16:00 - 16:30 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
 • Služby v kanceláři během tohoto týdne budou jako obvykle.
 • Svátost smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 před večerní mši sv. od 16:45

 

Neděle 3.3. 2024                                                                              3. NEDĚLE POSTNÍ

Pořad bohoslužeb:                                      Farní kostel:  7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

První neděle v měsíci - celodenní adorace.                               16:30 Požehnání, křížová cesta - polsky

Filiálky:

Svibice

7:30 hod.

polsky

Horní Žukov

7:30 hod.

nebude

Mosty 8:20 kř. cesta

9:00 hod.

česky

Zpupná Lhota

9:00 hod.

nebude

 

 

 

Koňákov 9:45 kř. cesta

10:30 hod.

polsky

 

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY