Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN
od 4.12. do 11.12.2022 - 49. týden

neděle 4.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za + Henrykę Onderek (10. rocznica śmierci)
i za jej ++ rodziców i rodzeństwo
09:00 Za farníky
10:30 Za ++ Agnieszkę i Aloisa Duława,
ich + syna Stanisława i + córkę Marię,
oraz ++ z rodziny Huml
17:30 Za ++ manželé Viktorii a Ludvíka Gryčovi
a živou a ++ rodinu
pondělí 5.12. pondělí 2. adventního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za ++ Pawla i Marii Gembalovy
úterý 6.12. sv. Mikuláše, biskupa
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + Jana Kapiase, za + dceru Beatu
a ++ rodiče z obou stran
17:30 Za żywych i ++ członków rodzin Kawulok, Nikodem, Lanik i Glac
středa 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Na poděkování za 75 let života, zdraví
a obdržené milosti, s prosbou o dar víry,
Boží požehnání pro celou rodinu
13:00 Pohřeb + Evženie Sztablová (*1925)
17:30 O pogłębienie wiary, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej nad synami
čtvrtek 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za dzieci nienarodzone i ich rodziców
17:30 Za + Norberta Skudřika, za ++ rodiče a sestru
pátek 9.12. pátek 2. adventního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za żywych i ++ członków Różańca Świętego
i dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 Za + rodinu Smelikovou
18:30 Adorace - Taizé
sobota 10.12. sobota 2. adventního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + męża Emila Kolbera,
oraz za żywą i + rodzinę Kolber
17:30 Na poděkování za 45 let společného života
s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví
neděle 11.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za + Antonína Hermana a jeho ++ rodiče
09:00 Za ++ manžele Jana a Zuzannu Stenchlých
a syna Jana
10:30 Za + Jana Trombika, jego ++ rodziców,
oraz za ++ z rodziny
17:30 Za parafian
Velká sálka 07:40 Farní kavárna

Ohlášky Římskokatolické farnosti Český Těšín

Neděle 4.12. 2022                                                                                                     2. NEDĚLE adventní

                                                                      Sbírka na Diecézní mzdový a solidární fond

Pořad bohoslužeb:                                      Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Celodenní adorace. V 16:45 hod. hodinky ke cti NPM se sv. požehnáním a příležitost ke svátosti smíření

Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře

Filiálky:

Svibice

7:30 hod.

česky

Horní Žukov

7:30 hod.

polsky

Mosty

9:00 hod.

česky

Zpupná Lhota

9:00 hod.

česky

 

 

 

Koňákov

10:30 hod.

polsky

 1. týden adventní :

Čtvrtek:

Slavnost P. MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – dopor.svátek

Jsou zváni k účasti zvláště ti, kteří se modlí adopci počatého dítěte.

Pátek:

16:00 – 17:00 Adorace a sv. smíření 19:00 modlitby se zpěvy z Taizé

 • Lístky na Farní ples jsou k dostání po mších svatých v 9:00 a 10:30 vsálce pod farou.
 • Společenství františkánských terciářů zve své členy a všechny, kteří chtějí poznat život a spiritualitu svatého Františka na setkání v úterý 6. prosince 2022 v 16:00 do sálky pod farou.
 • Tuto středu bude opět Benjamínek – setkání maminek s malými dětmi asi do 4let, v čase od 9:00 - 10.30 hod. ve velké sálce pod farou. Více informací na plakátku na nástěnce.
 • Je druhý týden v měsíci, mše svatá pro děti bude společně v pátek 9.12. při večerní mši sv. v 17:30, nezapomeňte si lampionky.
 • setkání biřmovanců je v sobotu 10.12. 2022 v časech 8:30 – 1. skupina a 10:00 – 2. skupina.
 • Na třetí adventní neděli bude opět probíhat jarmark na podporu organizace Mary´s Meals, zajišťující jídlo dětem do škol v chudých oblastech světa. Bude také možnost přispět napečeným cukrovím, které můžete přinést v sobotu večer před jarmarkem do sálky. Jarmark se uskuteční také na filiálkách ve Svibici, Koňakově a Zpupné Lhotě vždy po mši svaté.Předem Bližší informace na nástěnce.
 • Srdečně zveme také do kavárny v sálce pod farou, kde bude v časech 9:00, 10:30 a 11:40 promítán film (30min) Child 31 o vzniku projektu Mary´s Meals.
 • Srdečně zveme na adventní večer s biblistou P. Markem Kozákem při zamyšlení nad Božím Slovem, téma: "Jan Křtitel, předchůdce Páně". Setkání proběhne ve středu 14. 12. v 18:30 hodin v sálce pod farou.
 • Charita Český Těšín hledá koledníky do Tříkrálové sbírky 2023, informace na internetu a ve vývěsce.
 • V souladu s výzvou papeže Františka ke Světovému dni chudých se na Vás obracíme s prosbou o  pomoc při jedenáctém ročníku předvánoční sbírky trvanlivých potravin pro sociálně potřebné rodiny s dětmi. Trvanlivé potraviny můžete nosit do koše v zadní části kostela až do soboty 17.12. dopoledne Další informace ve vývěsce.
 • Intence na I. pololetí roku 2023 se zapisují v kanceláři v úředních hodinách, od 1. 12. také on-line.
 • Je neděle po 1. pátku - celodenní adorace:
  od 12:00 - Sekulární františkánský řád, 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, 16:00 - 16:45 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

Neděle 11.12. 2022                                                              3. NEDĚLE adventní

Pořad bohoslužeb:                          Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

V 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření

Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře

Filiálky:

Svibice

7:30 hod..

polsky

Horní Žukov

7:30 hod.

česky

Mosty

9:00 hod

česky

Zpupná Lhota

9:00 hod.

polsky

 

 

 

Koňákov

10:30 hod.

česky