Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN
od 21.7. do 28.7.2024 - 30. týden

neděle 21.7. 16. neděle v mezidobí
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Na podziękowanie za 30 lat małżeństwa córki, oraz 60 lat małżeństwa rodziców z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata
09:00 Za + Josefa Kunze u příležitostí 30. výročí úmrtí a za duše v očistci
10:30 Za żyjącą i + rodzinę Urbaś i Ručka
17:30 Za parafian
pondělí 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za duše v očistci
úterý 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + dědu, za ++ rodiče a sourozence
z obou stran, za duše v očistci, za živé
a ++ členy rodiny a o dar víry v rodině
a Boží vedení pro synovce
středa 24.7. sv. Šarbela Machlúfa, kněze
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + sestru Alžbětu Gazurkovou
17:30 Za żyjących i ++ członków Różańca Świętego
čtvrtek 25.7. svátek sv. Jakuba, apoštola
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + maminku
17:30 Za ++ Stefanii a Franciszka Drobiszovy,
za jejich ++ rodiče s prosbou o Boží požehnání
pro živou rodinu
pátek 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za ++ Helenę i Józefa Kunzów i o zdrowie
i duchowe prowadzenie dla całej żywej rodziny
17:30 Za + Jana Zielonku a za + syna Władysława Zielonku
sobota 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + Petra Moravka w 10 rocznicę śmierci,
oraz za Elżbietę i Bolesława Mokrosz
17:30 Za ++ rodiče z obou stran s prosbou o Boží
milosrdentsví a požehnání pro živou rodinu
neděle 28.7. 17. neděle v mezidobí
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za ++ Helenę i Aloizego Chlebusów,
za ich ++ rodziców i rodzeństwo
i za żywą rodzinę
09:00 Za spásu duší ++ sourozenců a jejich rodinných
příslušníků a o požehnání pro živé členy rodiny
10:30 Za ++ z rodziny Gąsior i Sikora
17:30 Za farníky

Ohlášky Římskokatolické farnosti Český Těšín

Neděle 21.7. 2024                                                 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 Pořad bohoslužeb:                                      Farní kostel:   7:30 a 9:00, 17:30  česky 10:30 polsky

Filiálky:

Svibice

7:30 hod.

nebude

Horní Žukov

7:30 hod.

nebude

Mosty

9:00 hod.

nebude

Zpupná Lhota

9:00 hod.

nebude

 

 

 

Koňákov

10:30 hod.

polsky

  • Sbírka na opravy kostela z minulé neděle činila 63 363,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
  • Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny a také kněží čerpají své dovolené, nebudou v červenci mše svaté na filiálkách.
  • Dnes proběhne v našem kostele REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU za účasti Mons. Pavla Dokládala a ing. Hanky Frančákové z Českomoravské Fatimy v Koclířově. Program začne v 16.00 hodin adorací, modlitbou růžence a duchovním slovem ukončený večerní mší svatou v 17.30 hodin s obnovou zasvěcení Bohu skrze Pannu Marii. Podrobný program najdete ve vývěsce nebo na web.stránkách farnosti.
  • Dnes 21.7. po všech dopoledních mších svatých můžete před kostelem dobrovolným darem za pečené dobroty přispět na FATYM neboli farní tým ve Vranově nad Dyjí, který vydává časopis Milujte se! a tiskne brožurky z apoštolátu A.M.I.M.S. Bude možnost si zakoupit i brožurky z tiskového apoštolátu. Děkujeme za vaši štědrost.
  • Ve středu 24. července po požehnání v 6.00 vyjíždí XVII cyklistická pouť do Čenstochové,
  • Ve čtvrtek 25. července po požehnání v 6.00 vyjíždí XXX autobusová pouť Zaolzie - Jasna Góra. Prosíme, za všechny poutníky se modlete.
  • Spolu s KDU ČSL zveme na tradiční poutní zájezd na sv. Hostýn v sobotu 3. srpna 2024 , zápisy proběhnou tuto  neděli 21.7. a v neděli 28.7.2023 v sálce pod farou od 8:30 - 11:00 hodin.
  • Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme přes web nebo v kanceláři v úředních hodinách.
  • Svátost smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40 před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25.

Neděle 28.7. 2024                                                 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pořad bohoslužeb:                                      Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:

Svibice

7:30 hod.

polsky

Horní Žukov

7:30 hod.

nebude

Mosty

9:00 hod.

nebude

Zpupná Lhota

9:00 hod.

polsky

 

 

 

Koňákov

10:30 hod.

polsky

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY