Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN
od 26.3. do 2.4.2023 - 13. týden

neděle 26.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za ++ Anielę i Wilhelma Bonczek,
oraz za ++ z rodziny
09:00 Za + Petra Jelínka a za živou rodinu
10:30 Za ++ Helenę i Aloizego Chlebusów,
za + rodzinę Sołczyków,
i za żywą i + rodzinę
17:30 Za ++ rodiče Marii a Rudolfa Vajďákovy,
za ++ Slavomíra a Jarmilu Vajďákovy,
a živou a + rodinu Mrozkovou
pondělí 27.3. pondělí 5. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + Zdeňka Matise
úterý 28.3. úterý 5. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + Kazimíra Potysze
17:30 Za ++ Józefa o Jiřinkę Kozieł i o błogosławieństwo
dla całej rodziny Koziełowej
středa 29.3. středa 5. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za + Zdeňka Matise
17:30 Za ++ rodziców Dominika i Marię Fajkus,
oraz za + brata Mariana
čtvrtek 30.3. čtvrtek 5. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 Za żywych i ++ członków Różańca Świętego
17:30 Za + manžela Miroslava Kubicu,
a za živou a + rodinu
pátek 31.3. pátek 5. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 O dar życia wiecznego dla żywych i ++ z rodziny Polok
17:30 Za + Aloise Szemlu (1.výročí úmrtí),
za + rodinu Szemlovou a Sabelovou
sobota 1.4. sobota 5. postního týdne
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 06:45 W intencji członków Fatimskiego Apostolatu
na wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
17:30 Za ++ rodiče Škorvagovy, syna a vnuka
neděle 2.4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 07:30 Za + rodinu Smelikovou
09:00 Za farníky
17:30 Za ++ Marię i Eugeniusza Kochów,
oraz za ++ rodziców z obu stron

Ohlášky Římskokatolické farnosti Český Těšín

Neděle 27.3. 2023                                                                       5. NEDĚLE POSTNÍ

                                                                                                                    Sbírka na potřeby farnosti

Pořad bohoslužeb:                                      Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:30 Lamentce,                                                                       Odpoledne: 16:30 Křížová cesta – česky

Filiálky:

Svibice

7:30 hod

česky

Horní Žukov

  7:30 hod.

polsky

Mosty    8:20 kř. cesta

9:00 hod

česky

Zpupná Lhota   8:30 kř. cesta

  9:00 hod.

česky

 

 

 

Koňákov           9:45 kř. cesta

10:30 hod.

polsky

  1. týden postní :

Středa:

16:45 kř. cesta, polsky - ministranti; kř. cesta ve Svibici v 16:00 hod.

Pátek:

16-16:45 adorace,sv. smíření,16:45 kř. cesta mládež

  • Sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči činila 75.444,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  • Společenství Fatimského apoštolátu zve k prožití 1.soboty března 2023 od 6,05 hod. v kostele.
  • V neděli 2.4. dopoledne bude farní kavárna v sálce pod farou. Jste srdečně zváni po mši svaté.
  • Velice prosíme, zda by se našli nějací dobrovolníci , kteří by byli ochotni občas pomáhat při úklidu kostela, přihlaste se prosím v sakristii.
  • Opět Vás srdečně zveme na tradiční JARMARK rukodělných výrobků našich farníků na podporu Mary‘s Meals, který se uskuteční na Květnou neděli, tedy 2. dubna 2023, po mši sv. ve farním kostele v Českém Těšíně i na filiálkách ve Svibici, Zpupné Lhotě a Koňákově. Máte-li chuť, můžete přispět i Vy svými výrobky; ty prosím přineste do sálky pod farou v sobotu 1. dubna 2023 po večerní mši sv.
  • Prosíme, abyste přistoupili k velikonoční svátosti smíření včas. Rozpis příležitostí ke zpovědi je vyvěšen na nástěnce a na internetu. Ve Velikonočním Triduu se již nebude zpovídat.
  • Svátost smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 před večerní mši sv. od 16:45

Neděle 2.4. 2023                                                                KVĚTNÁ NEDĚLE

Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Při mších sv. průvod s ratolestmi                                                  16:30 křížová cesta – polsky

Filiálky:

Svibice

7:30 hod

polsky

Horní Žukov

  7:30 hod.

česky

Mosty    8:20 kř. cesta

9:00 hod

česky

Zpupná Lhota   8:30 kř. cesta

  9:00 hod.

polsky

 

 

 

Koňákov           9:45 kř. cesta

10:30 hod.

česky