Ministranti

Ministranti

 

Hledáme nové ministranty!

Ministrantské schůzky probíhají každou sobotu od 9:00 - 11:00 hod. v kostele nebo na faře!