Sbor Vocatio

Sbor Vocatio

Chrámový sbor Vocatio se zformoval při kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova Českém Těšíně před více než 30 lety. Jádro sboru tehdy tvořili mladí lidé. Měl jsem to štěstí být později jedním z nich, a protože jsem byl vyzván, abych náš sbor několika slovy přiblížil, pokusím se o to.

Bývá při takové příležitosti zvykem rozepisovat se o historii, vedoucích, činnosti, počtu členů a úspěších sboru. Při vší úctě si ale dovolím se místo toho zamyslet se nad něčím důležitějším. Proč to děláme a k čemu je to dobré.

V dnešní době, kdy je umění často devalvováno průmyslem popkultury, komercializací nebo snobstvím, se dá snadno zapomenout, že pravé umění je darem Ducha Svatého a jako takové oslavuje Boha, je člověku zdrojem radosti a pomáhá mu se k Bohu přibližovat. Hudba a zejména zpěv byly a jsou důležitou součástí liturgie Církve a slouží k Boží chvále už od starozákonních dob. Nejde jen o pouhé řemeslo nebo emocionální prožitek. Skutečné umění je mnohem víc.

Chrámový sbor zpívá zejména při bohoslužbách. Je to tedy také služba, věc v dnešní době opomíjená. Kdo si to nezkusil, neví, kolik hodin nacvičování a zkoušení to někdy obnáší. Kdybychom to dělali jen pro pocit sebeuspokojení, jak se nám to hezky podařilo, bylo by to málo. Je za tím víc a proto to má smysl. Chceme zpěvem oslavit Boha a sdílet naši radost s ostatními. Doplňujeme se tak s polsky zpívajícím sborem Ad Dei Gloriam, se scholami a spolupracujeme s varhaníky naší farnosti. Je to Boží požehnání, že se najdou lidé ochotní k této službě. Važme si toho.

Ne vždy se dokonale podaří všechno zazpívat a zahrát, ale to není nejdůležitější. Důležité je, proč to děláme a pro koho to děláme. Chtěl bych tím povzbudit všechny současné i budoucí členy. Nenechte Boží dar zahálet. Přijďte se k nám přidat a pokračovat tak v naší společné službě. Poznáte lépe svoje bratry a sestry ve farnosti, získáte nová přátelství a budete moct sdílet společnou radost z hudby. Je to v dnešní době také jedna z mála příležitostí pěstovat hudbu aktivně. Využijme tuto příležitost. Děkuji všem bývalým i současným členům sboru, varhaníkům a doprovázejícím hudebníkům za společně strávený čas a sdílenou radost a těším se, až se znovu sejdeme. Už mi to chybí.

člen sboru

 

Zkoušky probíhají vždy  v období od října do května - každý čtvrtek od 18:30 v sálce pod farou. Rádi přivítáme všechny bývalé, stávající i nové členy.

Těšíme se na vás!

dirigentka Lenka