Kostel Prozřetelnosti Boží

O místu:

V roce 2013 jsme oslavili 150. výročí posvěcení chrámu Prozřetelnosti Boží, jež je jedním ze dvou kostelů tohoto zasvěcení v České republice spolu s nedalekým farním kostelem v Šenově.

První snahy o stavbu kostela na koňákovském návrší jsou doloženy v roce 1820. Záměr místního občana Szymona Gojnego však nebyl přijat těšínskými knížaty ani farním úřadem v Těrlicku.

Zhruba o třicet let později přišli s návrhem stavby farního kostela, nezávislého na těrlické farnosti, dále patrové fary s bytem kněze a přízemím určeným jako útulek pro nemocné a staré lidi dva bratři kněží, pocházející z Koňákova č. p. 14, P. Andrzej a P. Józef Pociorkowie. P. Józef shromáždil částku celkem 14 000 rakouských zlatých (6 400 zlatých na stavbu a 7 600 na potřeby duchovního), P. Andrzej dalších 1 000 zlatých. Bratři však nezískali souhlas Krajského zemského úřadu v Opavě, a navíc v roce 1854 P. Andrzej Pociorek zemřel. Z dědictví po něm zůstalo pouhých 650 rakouských zlatých, což přivedlo i P. Józefa Pociorka k tomu, že se společného záměru postavit kostel zřekl.

V roce 1860 obnovil snahu o stavbu kostela Jan Franek, člen obecní rady Koňákova a obyvatel domu č. p. 21. Nejdříve prosadil svůj cíl v obecní radě a místní mu přislíbili pomoc při stavbě. Poté si vyžádal povolení Krajského zemského úřadu v Opavě, které mu bylo doručeno již 18. června 1860. Stavba kostela byla slavnostně zahájena posvěcením základního kamene v sobotu 20. července 1861 a v pondělí 22. července 1861 byly započaty práce pod vedením Jana Franka. K ukončení prací došlo 1. července 1863. Celkové náklady činily zhruba 3 000 zlatých.

P. Józef Pociorek věnoval na stavbu 1 200 zlatých, vratislavský biskup 400 zlatých a arcikníže Albrecht poskytl 700 m2 plochy pro stavbu a pozemek na hřbitov. Z dalších dobrodinců přispěl 200 zlatými P. Franciszek Pociorek (*1825), jeho bratr Andrzej 100 zlatými, Jerzy Pociorek 100 zlatými, Paweł Pociorek 50 zlatými, jejich švagr Jan Filipiec 50 zlatými.

Jan Franek zakoupil varhany a další předměty. P. Franciszek Ligocki, tehdejší farář těrlický, pořídil zvon, který posvětil otec biskup Förster 2. září 1863 během vizitace v Dobré.

Chrám vysvětil označením osmi kříži 9. září 1863 P. Antonín Helm, generální vikář z Těšína. Z Hradiště dorazilo slavnostní procesí.

Kostel byl zasvěcen Prozřetelnosti Boží (Providentia Dei). Dílem Boží prozřetelnosti je bezesporu skutečnost, že chrám byl dokončen po několika neúspěšných snahách právě v roce 1000. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Pouť bývá každoročně šestou neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého. Ještě v šedesátých letech dvacátého století byl také slaven tzv. krmáš (kiermasz) vždy v neděli po svátku sv. Martina (11. listopadu).

Vice informací na webových stránkách https://konakovsky-kostel.webnode.cz/

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:


neděle 10:30 česky/polsky (další informace v týdenních ohláškách farnosti)
poutní slavnost vždy 6. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého

Místo uskutečnění

49.7372561N, 18.5499317E

Sdílejte info