Svátost biřmování

Svátost biřmování

Když byl Ježíš pokřtěn, otevřela se nebesa a tak jako se snáší holubice, sestoupil na něj Duch svatý. Ježíšův křest byl předobrazem jeho Velikonoc. A proto každý, kdo je ve křtu ponořen do Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení, dostává také plnost jeho Ducha. Slovo křest i křesťan je odvozeno od řeckého Kristus, neboli Pomazaný. Ježíš je ten, kterého Duch svatý pomazal; a také křesťané jsou tímto Duchem pomazáni. Svátost biřmování, která se udílí pomazáním čela posvátným křižmem a biřmovací formulí, zpečeťuje dar Ducha přijatý ve křtu.

Více o svátosti biřmování na webu liturgie.cz.

Mám zájem o svátost biřmování

Příprava na svátost biřmování začíná 12. listopadu. Přihlášení již dostali emailem podrobné informace.

 

Termíny příprav:  12.11., 26.11., 10.12., 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 25.3., 15.4., 13.5., 27.5., 10.6.

Termín biřmování: Neděle 11. června 2023 v 10:30 hod.