Plán akcí na rok 2022/2023

Plán akcí na rok 2022/2023

Září 2022

4.9. Slavnost sv. Melichara

9.9. První dětská mše svatá s žehnáním aktovek

10.9. XX. pěší pouť do Frýdku

28.9. Mše sv. v Archeoparku v 16:00 hod.

28.9. Mše sv. s novokněžským požehnáním v 17:30 hod. Novokněz P. Štěpán Jiří Novák, O.Praem

Říjen 2022

1.10. Pouť do Koclířova

8.10. 23. ministrantská pouť - Hlučín

23.10. Misijní neděle

25.10. Adorační den za bohoslovce a naši farnost

25.10. GODZONE TOUR 2022 - Ostrava

Listopad 2022

5.11. Mše svatá s udílením pomazání nemocných

6.11. Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve 14:00 hod.

13.-20. 11. Týden modliteb za mládež

18.-20. 11. BisCup Opava

23.11. Červená středa

Prosinec 2022

3.12. Duchovní obnova pro děti

16.12. Pokoj vám - TV Noe, modlitba živě z farního kostela

            Polévka na hranici

17.12. Zpovědní den

Leden 2023

8.1. Vánoční hra - vystoupení folklorního souboru Slezan a Slezánek (16 hod.)

       Koncert Ad Dei Gloriam (18 hod.)

Únor 2023

11.2. 5. farní ples

22.2. Popeleční středa

Březen 2023

11.3. Postní duchovní obnova pro farníky - o. arciopat Prokop Siostrzonek

18.-19.3. Postní duchovní obnova pro starší mládež - Králiky

Duben 2023

2.-9.4. Svatý týden

Květen 2023

6.-8.5. Spolčo víkend - Králíky

21.5. První svaté přijímání

Červen 2023

3.6. Farní autobusová pouť

8.6. Slavnost Božího Těla

11.6. Biřmování - biskup Martin David