Arcibratrstvo Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše

Arcibratrstvo Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše

„Jak velmi je v církvi potřebný zástup srdcí bdících na modlitbách, díky kterým láska Božského Srdce nezůstane osamocená a neopětovaná.“ ( sv.Jan Pavel II. )

Čestná stráž je modlitební společenství, které vzniklo 13. března 1863 v klášteře sester Wizytek v Bourg ve Francii na základě zjevení sestře Marii od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Základy pobožnosti spočívají ve zjeveních svaté Markétě Marii Alacoque.

V naší farnosti byla Čestná stráž založena 21. června 1999. Pracujeme v návaznosti na sestry Wizytky (sestry Navštívení Panny Marie) z Krakova. Generální ředitelství Arcibratrstva Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše sídlí v Paříži v klášteře Paray-le Monial. Tam a také v klášteře sester Wizytek jsou slouženy mše svaté za všechny členy Čestné stráže a jejich rodiny na celém světě. Jména členů jsou zapisována do „Hodin Milosrdenství“ a do věčných knih v sesterských klášterech. S členstvím jsou spojeny také různé odpustky.

V pokynech společenství čteme: „Členové si vyberou jednu hodinu v průběhu dne, kterou pak dodržují a všechny běžné úkony konané v dané hodině obětují Nejsvětějšímu Srdci Páně a nic na nich nemění.“

Prožíváme tedy tuto jednu hodinu ve spojení s Božským Srdcem ukrytým ve Svatostánku v místě, kde se v této hodině nacházíme. Své běžné povinnosti či úkony vykonáváme co nejlépe v duchu odevzdanosti a vynahrazování všech bolestí a lidských hříchů Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. K členům Čestné Stráže patřili rovněž papežové: Pius IX, Leon XIII, Pius X. Naše Čestná Stráž získala požehnání papeže Jana Pavla II.

 U příležitosti 20. výročí našeho vzniku 6. června 2019 nám bylo požehnáno Františkem Lobkowiczem biskupem ostravsko – opavským.

Naše činnost zahrnuje každoměsíční formační setkání, mši svatou na první pátek a adorační hodinu od 15-16 hod s modlitbou Korunky v neděli po prvním pátku. 

Za Čestnou stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše Alžběta Mokroszová (vedoucí společenství)

 

Všechny ctitele Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše srdečně zveme do našich řad. Setkáváme se každý první čtvrtek v měsíci. Začínáme adorací v 15 hod. ve farním kostele a od 16.15 hod následuje formační setkání v Malé sálce pod farou.

Co?

Rekolekce nejen pro členy Stráže Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 

Téma?

Serce Jezusa skarb naszego życia - Ježíšovo Srdce poklad našeho života

 

Kdy?

sobota 23. září 2023 – To je ten czas, który daje nam Pan…

Kde?

 Exerciční dům Český Těšín

 

Proč?

…, abychom se mohli zastavit, naslouchat, mlčet, okusit sílu modlitby
pod moderací Otce Sebastiana Romana Jarczyka

Zatrzymaj się dziś nad sobą! Dziś chce Bóg wejść do Twojego domu (twojego serca)! Każdy z nas jest siewcą Słowa! Nasze serce to gleba, to fundament relacji do Boga i s samym sobą…Czyste serce to serce radosne… Jakim sposobem troszczę się o czystość mojego serca? Chcę każdego dnia kroczyć drogą miłośći? Jestem wdzięczny? Słucham głosu Boga bardziej niż głosu ludzi? Co jest dziśiaj moim skarbem? Jaki jest mój cel?

Tyto myšlenky, či otázky k zamyšlení, to je jen malý výčet z bohatého obsahu tématu - Ježíšovo Srdce poklad našeho života, který nám bylo dáno prožít v jeden neobyčejný sobotní den, který jsme strávili ve své farnosti v Českém Těšíně. Bylo to - a právě to, po čem jsem ve svém srdci
zatoužila nejen já, ale i moji přátelé ze společenství Stráže Nejsvětějšího Srdce Ježíšova i hosté z  okolních farností z Třince i Jablunkova. Byly to neopakovatelné hodiny a minuty setkání s Pánem pod moderací Otce Sebastiána, který k nám hovořil ve svém rodném polském jazyce, jazykem Lásky, tak, jak to umí jen on sám.

Rozjímali jsme nad textem Bible o zrnu a rozsévači, otevírali jsme srdce pro Boží slovo. Hned v úvodu rekolekcí jsme prožili mši svatou, pak následovaly přednášky, nechyběl také čas modlitby před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní, ticho i diskuze…, k tomu výborný oběd, také kafe, čaj i buchta.

Ano, myslím, že mohu mluvit nejen za sebe, ale za nás všech více jak 30 účastníků rekolekcí, že jsme postupně v sobě objevovali, co Bůh působí v srdci otevřeném, toužícím po blízkém vztahu s Ním, poznávali jsme, že Bůh ke každému z nás promlouvá jedinečným způsobem. Za tento úžasný den při objevování pokladu našeho života – Ježíšova Srdce, chci z celého srdce poděkovat a už teď se těším na další pokračování, jak nám slíbil O. Sebastián, že v příštím roce to bude setkání výjezdní.

     Panie, pomóż mi odnaleść siebie, patrzeć na Ciebie, na Twoje  Serce!

 

Jana Machandrová
členka společenství Stráže NSJ

 

Pokud se v Tvém srdci rodí touha poznat a prohlubovat lásku k Srdci Ježíšovu, pak i ty jsi zván do našeho společenství. Setkáváme se každý první čtvrtek měsíce od 15,00 hod v kostele na adoraci a po ní v naší farní sálce k formaci.