Plán akcí na rok 2021/2022

Plán akcí na rok 2021/2022

Září 2021

1.9. a 3.9. Žehnání aktovek

5.9. Slavnost sv. Melichara

18.9. XIX. pěší pouť do Frýdku

28.9. Mše sv. v Archeoparku v 17:00 hod.

Říjen 2021

2.10. Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání (Frýdek)

9.10. 22. ministrantská pouť

24.10. Misijní neděle

25.10. Adorační den za bohoslovce a naši farnost

31.10. Novokněžské požehnání (o. Filip Hochman)

           Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve 14:00 hod.

Listopad 2021

19. - 21.11. Biscup - diecézní setkání mládeže

20.11. Godzone Ostrava

24.11. Červená středa

27.11. Maštip - duchovní obnova pro děti

Prosinec 2021

12.12.  Modlitba za + o. Adama Ruckého (1. výročí úmrtí) - 14:45 Bukovec

18.12. Sbírka potravin pro sociálně slabé rodiny

Leden 2022

1. - 16. 1. Tříkrálová sbírka

Květen 2022

22.5. První svaté přijímání