Plán akcí na rok 2021/2022

Plán akcí na rok 2021/2022

Září 2021

1.9. a 3.9. Žehnání aktovek

5.9. Slavnost sv. Melichara

18.9. XIX. pěší pouť do Frýdku

28.9. Mše sv. v Archeoparku v 17:00 hod.

Říjen 2021

2.10. Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání (Frýdek)

9.10. 22. ministrantská pouť

24.10. Misijní neděle

25.10. Adorační den za bohoslovce a naši farnost

31.10. Novokněžské požehnání (o. Filip Hochman)

           Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve 14:00 hod.

Listopad 2021

19. - 21.11. Biscup - diecézní setkání mládeže

20.11. Godzone Ostrava

24.11. Červená středa

27.11. Maštip - duchovní obnova pro děti

Prosinec 2021

12.12.  Modlitba za + o. Adama Ruckého (1. výročí úmrtí) - 14:45 Bukovec

18.12. Sbírka potravin pro sociálně slabé rodiny

Leden 2022

1. - 16. 1. Tříkrálová sbírka

22. 1. Novokněžské požehnání - mše svatá 17:30 (o. Petr Janíček)

30. 1. Ad Dei Gloriam - Nabożeństwo przy żłóbku

Únor 2022

11. 2. Adorace s požehnáním nemocným

Březen 2022

25. - 26. 3. 24 hodin pro Pána

Duben 2022

30. 4. 4. farní ples

Květen 2022

22. 5. První svaté přijímání

28. 5. Farní pouť - Zelená hora

Červen 2022

10. 6. Noc kostelů

Červenec 2022

20. - 21. 7.  Cyklopouť Częstochowa

Srpen 2022

6. 8. Pouť na sv. Hostýn

13. 8. Pěší pouť do Frýdku