Hnutí modliteb matek

Hnutí modliteb matek

Naše společenství Hnutí modliteb matek v naší farnosti působí už 15 let . Za to jsme Bohu velmi vděční, zvláště pak za zakladatelku Veroniku z Anglie. O tom co ji vedlo k založení se můžete podrobně dočíst na stránkách: Hnuti Modlitby matek.

Jak se zapojit? Stačí mít touhu se modlit ve skupince, kterých je momentálně 7. Skupinku mohou  tvořit dvě i vice maminek. K modlitbě se scházíme jednou za týden, popřípadě co dva týdny. Máme brožurku, kde jsou krásné modlitby dane v 9 bodech. 1. Na začátku prosíme ať Duch Svaty vede naše setkáni a celou naši modlitbu. 2.Modlitba za ochranu. 3. Modlitba za odpuštění. 4. Modlitba za jednotu. 5. Písně a modlitby. 6. Modlitba sjednocující s ostatními modliteb matek. 7. Čtení z Písma svatého kde chvíli rozjímáme a necháme prostor ať Pán se nás skrze slova písma dotýká. 8. Modlitba díkuvzdání za mateřství. 9. Nakonec vkládáme kolečka z papíru, kde jsou jména naších dětí, manželů a kmotřenců. Modlíme se jednotlivě nahlas nebo v tichosti. Tato modlitba a vše co se řekne je vedené mlčenlivosti, nevynášíme jen se modlíme a přimlouváme se k našemu Panu zrovna za maminku, která se právě modlí. Na stole máme kříž, košíček, kolečka, Písmo svaté a brožurku.
 
Modlí se nejen maminky, ale máme i skupinku babiček a také jsme otevřeni i pro skupinku modliteb otců a Děti Víry. Bylo by krásné takto modlitby rozšířit do celé rodiny a využít tak tuto možnost. Každý z nás potřebuje a je vděčný jak se za něj někdo modli. Některé děti nebo kněze máme i tak zvaně adoptivní v modlitbě, ale zavazujeme se pak se za ně modlit po cely život. 
 
Jednou za čtvrt roku a to září, leden březen a červen vždy poslední víkend v měsíci se spojujeme v modlitbě po celém světě v tuto dobu našim Triduem. Vede vždy jednotlivý den jedna skupinka z naší farností v kostele.
 
 Jsme pozvány, abychom se v pátek postily a odprošovaly za svoje hříchy. V sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. A v neděli se radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co učinil v našem životě.
 
Chtěli bychom z celého srdce pozvat mezi nás nové maminky a všechny, kteří toužit chválit a modlit se a vkládat všechny naše radostí i starosti do rukou naše drahého nebeského tatínka. Nebuďte sami a přijďte mezi nás. Zve společenství Hnutí modliteb Matek v Českém Těšíně.
 

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.