Společnost sester Ježíšových

Společnost sester Ježíšových

Komunita sester Ježíšových v Českém Těšíně vznikla v roce 1992 na pozvání jezuity P. Rudolfa Zubka. Je součástí Společnosti sester Ježíšových. Tato řeholní společnost vznikla v roce 1981 v Rakousku, založil ji český jezuita P. Robert Kunert a žije ze spirituality sv. Ignáce z Loyoly.

Více se o této společnosti můžete dozvědět na adrese www.ssj-centrum.com.

Výsadou i úkolem řeholního života je žít v důvěrné blízkosti s Bohem a dělit se o tuto blízkost s druhými. K naplňování tohoto úkolu nám přispívá osobní kontakt s Bohem v modlitbě, řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, společný život v komunitě a prostý a jednoduchý styl života.

V Českém Těšíně pracujeme v Charitě a ve službách své řeholní společnosti. Celým svým životem chceme druhým zprostředkovávat setkání s Bohem a pomáhat jim na jejich cestě k Němu.

Jsme nablízku zvláště mladým lidem, kterým nabízíme osobní rozhovory, duchovní obnovy, setkání o modlitbě a v létě prázdninový pobyt. Pokud mladí lidé potřebují pomoci v duchovním životě, touží v něm růst, poznávat Boží vůli s jejich životem a vykonat pro Boha něco víc, mohou nás kontaktovat osobně nebo na adrese [email protected].

K prohloubení vztahu s Bohem a rozlišování povolání se konají duchovní obnovy a exercicie v Centru SSJ v Olomouci.