Srdečně vás zveme na vigilii Letnic 18.5. v 19:00 hod. Slavnostně slavíme svátek Narození Páně a svátek Zmrtvýchvstání Páně a trochu si musíme přiznat, že jsme zapomněli na svátek Letnic. Chceme slavnostně oslavit večer před svatodušní nedělí. Bude to krásná liturgie, při které uslyšíme pět čtení zaměřených na Ducha svatého! A po eucharistii bude následovat společná modlitba za nové vylití Ducha svatého, které tak nutně potřebujeme!!! Bratře, sestro, přijď prosit za naši farnost, za svou rodinu, za své manželství - kéž se hojně vylije Boží Duch ve svých darech, ve svých charizmatech!