„Kněží nejsou bohové. Potřebují naši modlitbu. Stejně jako oni prosí při mších svatých za nás farníky, tak i my můžeme pamatovat na ně," uvádí Karolína Chovancová z Diecézního centra pro mládež. Inspirace přišla z center pro mládež v olomoucké arcidiecézi a brněnské diecézi. Jak kdo modlitební adopci pojme, záleží na kreativitě. Krom každodenní krátké modlitby se dá například vyrazit na modlitební pouť: zkrátka nosit vylosovaného kněze v srdci.

Princip je prostý. Zájemci o modlitební adopci by měli napsat e-mail na adresu:  [email protected]  s předmětem „Adopce kněze". Z Diecézního centra pro mládež jim pak přijde jméno vylosovaného kněze a také krátká modlitba, které je možné se držet. DCM zároveň uchová v tajnosti, kdo se za koho modlí. Případné propojení s konkrétním knězem je tedy čistě dobrovolné a záleží na každém účastníkovi. Aktivita oficiálně začíná v pátek 16. června v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Vše přehledně shrnuje grafika na přiloženém obrázku.