Příprava na 1. svaté přijímání 2022-2023

Milé děti a rodiče,

zveme vás k přípravě na 1. svaté přijímání. Potkávat se budeme vždy v sobotu ve farním kostele a to v termínech: 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 22.4. setkání bude trvat cca 1 hodinu.

Příprava česky: 9:00 - 10:00 hod.

Příprava polsky:  10:30 - 11:30 hod.    

V sobotu 20.5. 2023 bude první svátost smíření pro děti, spolu s rodiči a kmotry, a také nácvik na slavnost. 

V neděli 21.5. 2023 v 9 hod(CZ). a 11:00(PL) mše svatá s 1. svatým přijímáním.

Všechna setkání dětí a rodičů jsou povinná!

Na setkání s vámi se těší o. Lukáš, o. Sebastian a Dana Suszkova.