Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, upevnil náš svazek s církví, aby nás mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy. KKC 1316
Biřmován může být ten, kdo dosud nebyl biřmován, je pokřtěn, přijal 1. sv. přijímání a je ochoten se na přijetí této svátosti řádně připravit, kdo chce žít jako katolický křesťan a chce tuto svátost dobrovolně přijmout. Svátost biřmování může přijmout ten, kdo dokončil základní školu.

Přihlašovat se ke Svátosti biřmování můžete prostřednictvím formuláře níže do 16. října 2022.