U příležitosti 30. Světového dne nemocných zveme ke společnému prožití adorace s požehnáním nemocným, která bude probíhat v kostele v pátek 11. února 2022 od 16.30 hod. do mše svaté.

Pobožnost bude přenášená rovněž přes farní kanál YouTube.