Tak zní tweet papeže Františka u příležitosti dnešního svátku hlavního italského patrona, sv. Františka z Assisi. V tomto umbrijském městě se dnes dopoledne konala slavnostní mše v horním kostele baziliky sv. Františka, kterou předseda Italské biskupské konference kardinál Matteo Zuppi a účastnil se jí italský prezident Sergio Mattarella.

Papež František v dnešním tweetu na účtu @Pontifex napsal: „Svatý František z Assisi, který se cítil bratrem slunce, moře a větru, rozséval všude pokoj a chodil vedle chudých, opuštěných, nemocných, zavržených, posledních. Následujme jeho příkladu!“

Prezident Italské republiky, Sergio Mattarella, dnes v Assisi za všechny Italy zažehl nad světcovým hrobem votivní lampu jako vzpomínku na zemřelé kvůi covidu a coby poděkování těm, kteří pomohli pandemii potírat. z toho důvodu se františkáni z Assisi a Italská biskupská konference letos rozhodli spustit internetovou iniciativu „Modlete se za mého blízkého“. Díky ní mohli lidé na zvláštní webovou stránku zapsat jméno svého zesnulého, aby ho řeholníci z Assisi svěřili svatému Františkovi.

Tuto iniciativu si velmi přál předseda Italské biskupské konference, kardinál Matteo Zuppi, který zdůraznil, že „příliš mnoho lidí nás kvůli covidu opustilo jaksi v anonymitě. Byli to však lidé z masa a kostí: otcové, matky, děti, bratři a sestry, které chceme společně svěřit srdci a péči všemohoucího dobrého Pána, kterého František tolik miloval a kterého nám dal poznat svým životem a svědectvím. Proto jsem pověřil bratry z baziliky svatého Františka z Assisi, aby shromáždili jména zesnulých a kontaktovali ty, kteří si přejí vzpomenout na své blízké při této mimořádné vzpomínce. Bude to konkrétní způsob, jak ve víře a přátelství oslovit všechny ty, kteří ještě dnes trpí tím, že nemohou vzdát poslední poctu svým rodinným příslušníkům a blízkým“.

Po vzoru svatého Františka můžeme utrpení proměnit v lásku, hořkost v něhu, prohlásil kardinál Zuppi ve své dnešní homilii v Assisi. „Díky pomoci druhým nacházíme sami sebe! Láska nás osvobozuje od těžkého a nesnesitelného jha individualismu. Potíže v žádném případě neskončily. což dramaticky vidíme ve světě i v naší zemi. Svěřme Itálii přímluvě svého patrona. Kéž si v tak rozhodující chvíli zachová všeobecnou lásku a službu společnému domovu, aby v nezbytné rozmanitosti všichni přispěli k národním zájmům, nezbytným k posílení institucí, bez nichž nelze uskutečnit žádný plán“.

Kardinálův pohled ovšem přesáhl až do Evropy. Arcibiskup Zuppi prosil Pána, „ aby nám pomohl porazit každou spekulativní logiku, malou či velkou, anonymní a nelidskou formu ziskuchtivosti, která zvyšuje nespravedlnost a vytváří tolik chudoby. Klíčem k budoucnosti je, aby "bratři všichni" žili na všech úrovních, s ohledem na chudé a přistěhovalce, mladé a staré lidi, na život, který musí být vždy respektován, až po péči o životní prostředí". A pak se vyslovil k probíhající válce: "Vezměme za svou výzvu papeže Františka adresovanou oběma zúčastněným prezidentům, ale také těm, kteří mohou pomoci najít cestu dialogu a záruky spravedlivého míru. Stejně jako svatý František můžeme být všichni tvůrci míru. To je světlo lampy, kterou dnes celá Itálie zapaluje spolu se svým patronem, aby mnoho takových světel přispělo k bratrství a lidskosti v našem světě“.