Namísto horkem rozpáleného nádvoří vítaly letos tisíce poutníků na Velehradě mraky a déšť. Ani ten je ale neodradil od účasti na mši svaté z Národní cyrilometodějské pouti, po dvou letech opět bez protiepidemických omezení. Hlavním celebrantem byl kardinál Michael Czerny, prefekt Dikasteria pro podporu integrálního lidského rozvoje a blízký spolupracovník papeže Františka.

V úvodu všechny přítomné, ale také diváky a posluchače sledující bohoslužbu skrze média přivítal nový hostitel, včera zvolený administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík. V pozdravu zmínil nejen hlavního celebranta kardinála Czerného, nového apoštolského nuncia Jude Thaddeuse Okola a nového pražského arcibiskupa Jana Graubnera, ale také zástupce slovenské biskupské konference a Ekumenické rady církví nebo krojované z celé ČR. „Ať nás bohoslužba posílí a povzbudí. Vítejte na Velehradě!“ dodal.

Kardinál Czerny zdůraznil, že přichází jako zástupce papeže Františka, od nějž přináší pozdravy a lásku, a uvedl: „Jsem šťastný, že můžu být zase doma a sloužit poprvé mši svatou v České republice a na Velehradě. Raduji se s vámi, že se můžeme shromáždit při slavení bohoslužby a děkovat za dar víry, kterou nám přinesli svatí Cyril a Metoděj, a také prosit za mír na Ukrjaině i všude jinde, kde se válčí a umírají lidé.“

„Překladem“ evangelia je i pomoc uprchlíkům

Ve svém kázání kardinál Czerny upozornil na protiklad dvou společností, uzavřené a otevřené. Ta první se uzavírá Bohu i lidem, vytváří totalitu a končí jako biblický Babylon, kde se ničí svoboda a různost i schopnost komunikace. „Ve slovanském světě byla ve dvacátém století budována jedna z takových babylonských věží, sovětské impérium nesvobody, lži a násilí. A snaha zvrátit běh dějin a obnovit staré impérium vede dnes ke zločinné válce nejen proti svobodné Ukrajině, nýbrž proti celému civilizovanému světu,“ zmínil kardinál Czerny.

Církev se oproti tomu zrodila jako Antibabylon a dokladem toho je nejen její počátek, kdy apoštolové pod vlivem Ducha Svatého kázali tak, že jim rozuměli lidé různých národů, kultur a jazyků, ale ve slovanském světě také působení sv. Cyrila a Metoděje. „Pochopili, že základním předpokladem plodnosti jejich misie je učinit Písmo a liturgii srozumitelné lidem, k nímž byli posláni. Toto je trvalý úkol církve: hledat takové způsoby vyjádření víry, které jsou srozumitelné lidem v dané době,“ dodal kazatel. Církev má být ve zraněném světě polní nemocnicí a učitelkou vnitřního pokoje, a právě proto musí být otevřeným, pohostinným místem a inspirovat vlastním příkladem společnost, státy a národy k otevřenosti a bratrství. Dokladem její snahy v tomto směru je přitom i nastoupená synodální cesta.

V současnosti je přitom podle něj důležitým projevem této otevřenosti také vstřícnost vůči migrantům. Kardinál Czerny proto ocenil pomoc, kterou obětem války na Ukrajině poskytují lidé v naší zemi. „O České republice se říká, že patří k nejateističtějším zemím Evropy. Avšak právě ochota ujmout se lidí v nouzi svědčí o tom, že Kristus a jeho láska jsou v této společnosti přítomni – a to i v srdcích lidí, kteří se k církvi nehlásí,“ zdůraznil a dodal: „Doufejme, že globální ekonomické důsledky nynější války povedou celé lidstvo k nutnosti změnit svůj životní styl, žít skromněji a také být šetrní a citliví vůči přírodě a jejím zdrojům.“

Ochota přijmout a integrovat přistěhovalce bude přitom vystavena i útokům a nebezpečí populismu a nacionalismu, upozornil kardinál Czerny, a s odkazem na papežovu encykliku Fratelli tutti pokračoval: „Církev nehledá spojenectví ani soutěžení s pozemskými mocnostmi, nýbrž nabízí se jako rodina mezi rodinami, domov s otevřenými dveřmi.“ V závěru pak věřící vyzval, aby světu ukazovali otevřenou, mateřskou, srozumitelnou a věrohodnou tvář církve, a tak naplnili odkaz sv. Cyrila a Metoděje. „Kéž se za nás přimlouvají, abychom se naučili ‚překládat‘ evangelium a vyjadřovat víru různými jazyky našich sourozenců, kteří spolu s námi obývají ‚společný dům‘,“ uzavřel svou promluvu. (celé znění homilie zde)

Ocenění za službu ve školství, rodinám i v armádě

V závěru mše svaté arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, tradičně předal ocenění České biskupské konference několika osobnostem. Řád sv. Cyrila a Metoděje převzal Oldřich Selucký, spisovatel, výtvarník a ilustrátor, za přínos v oblasti křesťanské literatury, filmové tvorby a umění. Děkovné uznání ČBK obdržela Anna Staňková, zakladatelka přehlídky církevních škol v Odrách. Pamětní medaili ČBK pak přijal Jan Zajíček, zakládající člen a později předseda občanského sdružení Centrum pro rodinu, za celoživotní službu ve prospěch dobra, především v oblasti péče o manželství, rodinu a prorodinnou politiku, Miroslava Večeřová, dlouholetá pracovnice ministerstva školství, za dlouholetou podporu církevního školství, a také Mons. Josef Šupa, emigrant, vojenský kaplan v USA a později poradce ministra obrany Antonína Baudyše, za aktivní pomoc při zakládání duchovní služby v Armádě ČR.

Se svými pozdravy vystoupilo také několik hostů. Slovenský biskup Andrej Imrich vyjádřil vděk za to, že v ČR mohou občané Slovenska pracovat, studovat a žít. Předseda Ekumenické rady církví v ČR Tomáš Tyrlík zdůraznil, že úkol pokračovat v díle sv. Cyrila a Metoděje mají i dnes všichni křesťané: „Stačí vykročit ze své komfortní zóny a jít vstříc svým sousedům nebo spolupracovníkům, stavět mosty k lidem prchajícím před válkou.“ A hejtman Zlínského kraje Radim Holiš poděkoval jménem svým i svých předchůdců v úřadu za spolupráci arcibiskupu Graubnerovi. „V našem kraji vás vždycky rádi uvidíme a přivítáme,“ dodal.

Benefiční koncert pomůže studentům z ČR i Ukrajiny

Oslavy Dnů lidí dobré vůle začaly na Velehradě už o den dříve. Během odpoledne se zde uskutečnil program Mladí fandí Velehradu s parkourovými workshopy, sportovními aktivitami, křesťanskou kavárnou, tvořením, hudebními vystoupeními a posléze i večerem žehnání GODZONE worship. Dále v rámci pondělního programu proběhlo tradiční mezinárodní setkání vozíčkářů, soutěž ve fotbalových dovednostech, ruční přepisování Bible, program pro děti, fotografický seminář s Jindřichem Štreitem a celá řada zajímavých výstav. V Archeoskanzenu v Modré se také uskutečnilo hudební odpoledne Písnička pro „tatíčka Stojana“ a aktivity pro životní prostředí. Na Velehrad během pondělí dorazilo 15 tisíc návštěvníků.

V podvečer se v bazilice uskutečnila již tradiční Modlitba za vlast, pořádaná ve spolupráci s Armádou ČR. Modlitbě společně s arcibiskupem Janem Graubnerem a kardinálem Dominikem Dukou spolupředsedal také nově zvolený administrátor olomoucké arcidiecéze, biskup Josef Nuzík. Velehradský farář P. Josef Čunek SJ během bohoslužby zmínil: „V pátek se naše země stala předsednickou zemí Rady Evropské unie. Modleme se, aby naše země přispěla k probuzení hodnot v celé Evropě, které přinesli na Velehrad svatí Cyril a Metoděj. Nejen víru, ale i vzdělání, kulturu a právní systém. Je to jediná naděje pro budoucnost Evropy. Modleme se také za mír na Ukrajině a na celém světě.“ Modlitba za vlast připomněla také 80. výročí smrti generála duchovní služby a katolického kněze Metoděje Kubáně v koncentračním táboře.

V 19.30 pak před bazilikou začal tradiční Večer lidí dobré vůle. Benefičním koncertem, kterým provedli moderátoři Marcela Augustová a Jiří Václavek, první den cyrilometodějských oslav vyvrcholil. Zahájil ho skladbou Velkomoravský chorál „domácí“ Jiří Pavlica s Hradišťanem, následovala píseň o lásce, v níž Jiří Pavlica zhudebnil báseň Jana Skácela (od jehož narození letos uplynulo 100 let). Písničkář a novopečený táta Pavel Helan zazpíval o rodičovství a sbor rodičů a dětí zase o rodině. Dále předvedli hru na banduru (lidový hudební nástroj ze staré Ukrajiny) ukrajinští hudebníci Aleksei a Lili Ostapčukovi. Po nich se na pódiu objevila zpěvačka Anna K. a posledním vystoupením byly skladby Antonína Dvořáka v podání Adama Plachetky v doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a Slováckého komorního orchestru Jiřího Pospíchala. Během koncertu se na charitativní projekty vybrala částka 1 082 009 Kč (DMS a vázané finanční dary). Peníze dostane NF ADIUVARE, který založil pražský arcibiskup Jan Graubner, a rozdělí je mezi potřebné studenty z naší země a z válkou postižené Ukrajiny.

zdroj: cirkev.cz