Apoštolský administrátor Diecéze ostravsko-opavské biskup Martin David obdržel dnes prostřednictvím Apoštolské nunciatury v ČR kondolenci, kterou k úmrtí biskupa Františka Václava Lobkowicze, zaslal jménem papeže Františka vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin.

 

J. Exc. Mons. Martin David
Apoštolský administrátor
 
Svatý otec obdržel zprávu o úmrtí Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavské diecéze. Rád by tímto vyjádřil svou soustrast a ujistil všechny duchovní a celé společenství věřících diecéze o své blízkosti. Otce biskupa, který velkodušně sloužil církvi, svěřuje papež František Božímu milosrdenství a vyprošuje mu u Pána odměnu věčného života přislíbenou všem věrným služebníkům evangelia.

Papež František uděluje z celého srdce své apoštolské požehnání všem pozůstalým a všem, kdo se účastní posledního rozloučení.
 
Kardinál Pietro Parolin, státní sekretář