Svátek Uvedení Páně do chrámu

Na středu 2.2. připadá letos svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice). Pojďme si v krátkosti připomenout jeho význam.

Svátek Uvedení Páně do chrámu byl dříve také označován jako „Obětování Páně“ či „Očišťování Panny Marie“. Dříve v tento den končila doba vánoční. Dnešní svátek je také podobenstvím ochoty zasvětit vlastní život vyšším ideálům, a proto se v katolické církvi dnešní den slaví také jako Den zasvěceného života. V tento den se řeholníci a řeholnice schází k bohoslužbě a setkání se svými diecézními biskupy.

Svátek připomíná událost z evangelia sv. Lukáše (2, 22-38), kdy Maria a Josef přinesli podle židovského obyčeje Ježíše 40. den po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětili Bohu. V chrámu se setkali s prorokyní Annou a spravedlivým starcem Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“. Křesťan má být viditelným, konkrétním, všem pochopitelným a praktickým znamením a důkazem, že přišlo Světlo na svět. Toto byl zřejmě popud k tradici svěcení svící.

V Jeruzalémě se dnešní svátek slavil už v 5. století, v Římě od 7. století pod názvem Setkání (Hypapante, řec.). Od 10. století se objevuje v liturgických knihách na Západě název Očišťování Panny Marie. U nás se tento svátek postupně začal lidově nazývat Hromnice. V tento den se během bohoslužby světí svíce, které se dávaly za okna s prosbou o Boží ochranu před blesky.

zdroj: cirkev.cz