V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2022 zve kardinál Mario Grech a kardinál Kurt Koch všechny křesťany, aby se modlili za jednotu a pokračovali na společné cestě.

28. října 2021 se kardinálové Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, a Mario Grech, generální sekretář Synody biskupů, obrátili společným dopisem na všechny biskupy zodpovědné za ekumenismus, v němž doporučují, aby synodální proces v místních církvích měl ekumenický rozměr. „Synodalita i ekumenismus jsou procesy, při kterých jdeme po společné cestě“, píší kardinálové.

Motto textu Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2022 „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)“, který připravila Rada církví Blízkého východu, je vhodnou příležitostí ke společné modlitbě se všemi křesťany, aby Synoda o synodalitě probíhala v ekumenickém duchu.

V reflexi nad tématem Týdne modliteb kardinálové píší: „Stejně jako mudrcové, jsou i křesťané na společné cestě (synodos) za nebeským světlem, na které potkávají stejné temnoty světa. I oni jsou voláni, aby se společně přišli poklonit Ježíši a otevřeli mu své pokladnice. Jsme si vědomi, že je třeba, aby nás naši bratři a naše sestry v Kristu doprovázeli s velkým množstvím svých darů. Zveme je, aby během těchto dvou let kráčeli s námi a upřímně prosíme Krista, abychom se přiblížili k němu, a tak k sobě navzájem.“

Generální sekretariát synody biskupů a Papežská rada pro jednotu křesťanů vám s potěšením nabízejí tuto modlitbu, inspirovanou tématem Týdne modliteb. Modlitbu lze připojit k dalším úmyslům.

Nebeský Otče,
jako byli mudrcové na cestě do Betléma vedeni hvězdou,
veď svým nebeským světlem i katolickou církev, aby v tomto období synody kráčela po společné cestě se všemi křesťany.
Jako se mudrcové klaněli Kristu společně,
dej, ať se přiblížíme tvému Synu, a tak sobě navzájem,
abys nás učinil znamením té jednoty, kterou si přeješ pro svou církev a pro celé tvorstvo.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána,
Amen.

zdroj: cirkev.cz