V neděli 24. října oslavíme Světový den misií, proto v naši farnosti proběhnou aktivity na podporu misií.

Prosíme ty, kteří jsou ochotni se zapojit, o upečení buchet, sladkostí nebo koláčů. Dobroty je možno přinést do vestibulu exercičního domu v neděli 24.10. již od 7.15 hod. a pak před každou mší svatou. Po mších sv. pak budou sladkosti nabízeny k prodeji za dobrovolný příspěvek, který je určen na podporu Papežského misijního díla.

Mše svaté v 9:00 a 10:30 s tradičním misijním obětním průvodem dětí s dary

Odpoledne pak v 16.30 hod. proběhne tradiční Misijní růženec. Prosíme zástupce skupin, které se modlí, aby přišli v hojném počtu.