Zveme všechna společenství i jednotlivce k účasti ke společné modlitbě.

Každý den se bohoslovci kněžského semináře v Olomouci modlí za konkrétní farnosti. V pondělí 25. října se budou modlit i za naši farnost. Proto bychom vás všechny chtěli pozvat ke společné modlitbě za bohoslovce i za naši farnost při celodenní adoraci od 7:30 - 22:00 hod. Pokud chcete vytrvat v tichosti a modlit se před Nejsvětější svátosti, vyplňte prosím následující rozpis. Vůbec nevadí, když se nás sejde v jeden čas více, právě naopak! 

Vaši kněží.